Kwalifikacyjne kursy zawodoweNowa oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych na rok 2013/2014.
Termin rekrutacji od 15 czerwca do 29 sierpnia.

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie

Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Kwalifikacja w zawodzie:

B.30.Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej (jedna z trzech kwalifikacji potrzebna do uzyskania tytułu technika budownictwa i technika drogownictwa)

Czas trwania kursu w systemie wieczorowym - 4 miesiące
Czas trwania kursu w systemie zaocznym - 3 miesiące


Cele szkolenia: Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
w ramach sporządzania kosztorysów
 • rozróżniania rodzajów kosztorysów oraz przestrzegania zasad ich sporządzania
 • posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania odbioru robót; korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych
 • sporządzania przedmiaru i wykonywania obmiaru robót budowlanych
 • ustalania założeń do kosztorysowania; sporządzania kosztorysów inwestorskich, zamiennych i powykonawczych
 • stosowania programów komputerowych do sporządzania kosztorysów
  w ramach przygotowania dokumentacji przetargowej
 • przestrzegania zasad i trybu udzielania zamówień publicznych
 • rozróżniania dokumentów przetargowych
 • posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia
 • korzystania z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia
 • przestrzegania zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • przygotowania i dokumentowania dokumentacji przetargowej
 • sporządzania oferty na roboty budowlane

  Miejsce szkolenia:
  - zajęcia teoretyczne - Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie
  - zajęcia praktyczne - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie
  - część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową

  Rezultaty szkolenia:
  - zaświadczenie o ukończeniu kursu
  - możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie

  Pracodawca na potrzeby zakładu pracy może zamówić dla swoich pracowników kwalifikacyjny kurs zawodowy obejmujący tylko jedną kwalifikację.


  Stolarz
  Nr zawodu: 752205
  Czas trwania kursu w systemie wieczorowym - 12 miesięcy
  Czas trwania kursu w systemie zaocznym - 9 miesięcy


  Kwalifikacja w zawodzie:
  A.13.Wytwarzanie wyrobów stolarskich

  Cele szkolenia:
  Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
 • wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie
 • wykonywania napraw, renowacji i wyrobów stolarskich

  Miejsce szkolenia:
  - zajęcia teoretyczne - Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie
  - zajęcia praktyczne - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie
  - część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową

  Rezultaty szkolenia:
  - zaświadczenie o ukończeniu kursu
  - możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie stolarz
  - absolwent kursu kwalifikacyjnego w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich może uzyskać dyplom technika technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego

  Kwalifikacja w zawodzie:
  B.5. Montaż systemów suchej zabudowy (jedna z trzech kwalifikacji w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)

  Czas trwania kursu w systemie wieczorowym - 9 miesięcy
  Czas trwania kursu w systemie zaocznym - 6 miesięcy


  Cele szkolenia:
  Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy
 • montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy

  Miejsce szkolenia:
  - zajęcia teoretyczne - Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie
  - zajęcia praktyczne - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie
  - część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową

  Rezultaty szkolenia:
  - zaświadczenie o ukończeniu kursu
  - możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie B.5. Montaż systemów suchej zabudowy
  - absolwent kursu po potwierdzeniu kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej zabudowy oraz po potwierdzeniu dodatkowych kwalifikacji B.6.Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich i B.7.Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych może otrzymać dyplom montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (Europass w języku angielskim)

  B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
  1. Wykonywanie robót malarskich
  2. Wykonywanie robót tapeciarskich
  B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
  1. Wykonywanie robót posadzkarskich
  2. Wykonywanie robót okładzinowych

  Kwalifikacja w zawodzie:
  R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (jedna z dwóch kwalifikacji w zawodzie technik architektury krajobrazu)

  Czas trwania kursu w systemie wieczorowym - 9 miesięcy
  Czas trwania kursu w systemie zaocznym - 6 miesięcy


  Cele szkolenia:
  Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu
 • wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

  Miejsce szkolenia:
  - zajęcia teoretyczne - Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie
  - zajęcia praktyczne - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie
  - część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową

  Rezultaty szkolenia:
  - zaświadczenie o ukończeniu kursu
  - możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  - absolwent kursu po potwierdzeniu kwalifikacji R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu i zdobycia wykształcenia średniego może otrzymać dyplom technika architektury krajobrazu (Europass w języku angielskim)

  Murarz - tynkarz
  Nr zawodu: 711204

  Czas trwania kursu w systemie wieczorowym - 12 miesięcy Czas trwania kursu w systemie zaocznym - 9 miesięcy

  Kwalifikacja w zawodzie:
  B. 18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

  Cele szkolenia:
  Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych
 • wykonywania i napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych
 • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
 • czytania dokumentacji technicznej

  Miejsce szkolenia:
  - zajęcia teoretyczne - Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie
  - zajęcia praktyczne - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie
  - część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową

  Rezultaty szkolenia:
  - zaświadczenie o ukończeniu kursu
  - możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie murarz-tynkarz
  - absolwent kursu kwalifikacyjnego w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego


  Druki do pobrania:

  1. Kwestionariusz
  2. Podanie
  MATERIAŁ ARCHIWALNY

  "Kwalifikacyjne kursy zawodowe"
  06.03.2013

  Informujemy, że rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji B.30. „Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej” została zakończona. 
  Trwa nadal rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacjach A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich w zawodzie stolarz oraz B.18. Wykonywanie robót murarsko-tynkarskich w zawodzie murarz-tynkarz. ...więcej  B.18. Murarz - tynkarz

  Nr zawodu: 711204

  Czas trwania kursu w systemie wieczorowym - 12 miesięcy
  Czas trwania kursu w systemie zaocznym - 9 miesięcy

  Kwalifikacja w zawodzie:
  B. 18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

  Cele szkolenia:
  Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych
 • wykonywania i napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych
 • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
 • czytania dokumentacji technicznej

  Miejsce szkolenia:
  zajęcia teoretyczne - Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie
  zajęcia praktyczne - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie
  część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e - learingową

  Rezultaty szkolenia:
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie murarz - tynkarz
 • absolwent kursu kwalifikacyjnego w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.


  Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem (089) 527 67 92
  Podania należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 28.02.2013r.


  Druki do pobrania:

  1. Kwestionariusz
  2. Podanie


  A.13. Stolarz

  Nr zawodu: 752205

  Czas trwania kursu w systemie wieczorowym - 12 miesięcy
  Czas trwania kursu w systemie zaocznym - 9 miesięcy

  Kwalifikacja w zawodzie:
  A.13.Wytwarzanie wyrobów stolarskich

  Cele szkolenia:
  Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
 • wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie
 • wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich

  Miejsce szkolenia:
  zajęcia teoretyczne - Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie
  zajęcia praktyczne - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie
  część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową

  Rezultaty szkolenia:
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie stolarz
 • absolwent kursu kwalifikacyjnego w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich może uzyskać dyplom technika technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego


  Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem (089) 527 67 92
  Podania należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 28.02.2013r.
  Druki do pobrania:

  1. Kwestionariusz
  2. Podanie


  B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej  Czas trwania kursu w systemie wieczorowym - 4 miesięcy
  Czas trwania kursu w systemie zaocznym - 3 miesiące

  Cele szkolenia:
  Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  - w ramach sporządzania kosztorysów
 • rozróżniania rodzajów kosztorysów oraz przestrzegania zasad ich sporządzania
 • posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót; korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych
 • sporządzania przedmiaru i wykonywania obmiaru robót budowlanych
 • ustalania założeń do kosztorysowania; sporządzania kosztorysów inwestorskich, zamiennych i powykonawczych
 • stosowania programów komputerowych do sporządzania kosztorysów
  - w ramach przygotowania dokumentacji przetargowej
 • przestrzegania zasad i trybu udzielania zamówień publicznych
 • rozróżniania dokumentów przetargowych
 • posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia
 • korzystania z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia
 • przestrzegania zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • przygotowania i kompletowania dokumentacji przetargowej
 • sporządzania oferty na roboty budowlane

  Miejsce szkolenia:
  zajęcia teoretyczne - Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie
  zajęcia praktyczne - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie
  część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową

  Rezultaty szkolenia:
  zaświadczenie o ukończeniu kursu możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego


  Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem (089) 527 67 92
  Podania należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 28.02.2013r.


  Druki do pobrania:

  1. Kwestionariusz
  2. Podanie